1. Financiële Functie in het Staatsrechtelijk Bestel, Het Gemeentebestuur en Government Governance

Let op!: Deze tekst betreft de lesstof BBV-Basis die ik in 2021 gevolgd heb aan de Bestuursacademie Nederland. Op geen enkele manier kunnen hier rechten aan ontleend worden. Het dient uitsluitend ter inspiratie. Plaats Financiële Functie in het Staatrechtelijk Bestel Plaats van gemeenteGemeenten (bestuurslaag) staan veel dichter bij bevolking dan het Rijk. De gemeente Financiële… Lees verder 1. Financiële Functie in het Staatsrechtelijk Bestel, Het Gemeentebestuur en Government Governance