Wat is Interne Controle (IC)?

Interne Controle

Onder IC wordt verstaan het treffen van noodzakelijke beheersmaatregelen in de bedrijfsprocessen waaronder het toezicht daarop door of namens het verantwoordelijk management. In het hieruit voortvloeiende Intern Controleplan worden alle componenten voor de interne beheersing opgenomen. We moeten dan denken aan o.a. de (fraude) risico analyse, de te nemen beheersmaatregelen voor de relevante processen en de uitvoering van de financiële audits.

Risico’s

De volgende risico’s zijn te onderkennen:

  • Rechtmatigheid –> niet voldoen aan wet- en regelgeving
  • Getrouwheid –> onjuiste /niet tijdige / onvolledige informatie
  • Doelmatigheid –> verspilling van middelen
  • Doeltreffendheid –> voorgenomen doelstellingen worden niet gerealiseerd

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *