Begrotingsbeleid en Begrotingsproces – Factsheet

Begrotingsbeleid Het kabinet maakt aan het begin van zijn regeerperiode afspraken over het begrotingsbeleid en de budgettaire spelregels. Het kabinet streeft naar een begrotingsoverschot gedurende de gehele kabinetsperiode. Dit doen zij door zogenoemd trendmatig te begroten. Op deze manier versterkt de overheid de economische groei, besteedt belastinggeld doelmatig en blijft voorspelbaar. De uitgangspunten van dit… Lees verder Begrotingsbeleid en Begrotingsproces – Factsheet