Wat is Interne Controle (IC)?

Interne Controle Onder IC wordt verstaan het treffen van noodzakelijke beheersmaatregelen in de bedrijfsprocessen waaronder het toezicht daarop door of namens het verantwoordelijk management. In het hieruit voortvloeiende Intern Controleplan worden alle componenten voor de interne beheersing opgenomen. We moeten dan denken aan o.a. de (fraude) risico analyse, de te nemen beheersmaatregelen voor de relevante… Lees verder Wat is Interne Controle (IC)?

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Definities

Wat is een begrotingsstelsel?

Wanneer de overheid nieuw beleid maakt of bestaand beleid wijzigt, heeft dit meestal gevolgen voor de begroting. Meestal blijven die gevolgen niet tot één jaar beperkt. Stel in 2001 besluit het kabinet tot het aanleggen van een nieuwe weg. In 2002 wordt er een contract afgesloten met een wegenbouwer. Die legt in 2003 de weg… Lees verder Wat is een begrotingsstelsel?

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Definities