Besluit Begroting en Verantwoording – basis

Disclaimer:
Dit betreft UITSLUITEND een samenvatting. Op geen enkele manier kunnen hier rechten aan worden ontleend.

Inhoud – BBV basis

 1. Financiële functie in het staatsrechtelijk bestel, het gemeentebestuur en Government Governance
 2. De organisatie, verordeningen, controle, verantwoording, toezicht en Planning en Control cyclus
 3. Planning en Control instrumenten nader uitgewerkt en begroting 
 4. Begroting (vervolg), rapportages en basis-begrotingswijziging
 5. Investeren, activeren, waarderen en afschrijven
 6. Reserves en voorzieningen
 7. Treasury, financiering en rente
 8. Verantwoording
 9. Uitvoeringsinformatie, taakvelden en Informatievoorziening voor derden
 10. Kostenverdeling, overhead en kostentoerekening
 11. Exploitatie (baten en lasten), examentraining
 12. Btw-compensatiefonds, examentraining en afronding